Assman-Ätrans Fvo

 

Ätran-Assman

Ätran - från Ljungaskog, Svenljunga till Ledet,Hid
Assman - från kommungräns till utlopp Ätran
Åstarpsjön, Abborrsjön. Örsåssjön

Sjöar, lugnt rinnande vatten och forsar.

Bestånd Gädda, Abborre, vitfisk, öring.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Perch

Common

Pike

Common

Roach

Common

Zander

Normal

Tench

Normal

Eel

Normal
 

Org ID: 358, Area 317

Assman-Ätrans Fvo

Förvaltning av fisket inom fiskevårdsområdet.


Contact persons

Bengt Larsson:

0706-320958

bengan.svedahl@gmail.com  
  

Other fishing areas nearby Assman-Ätrans Fvo

 • Enhagens FVOF
 • Visen Oppenhalens FVOF
 • Ätrans huvudfåra (Buttorp-Ljungafors FVOF)
 • Revesjö FVOF
 • Gravsjöns FVOF

Fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se