Bollnäs FVF

 

Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån,Varpen

Samtliga vatten med undantag av Bolletjärnen och Växboån vid Trolldalen ingår.

Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten, till små bäckar och tjärnar långt inne i de djupa Hälsingeskogarna.

I vissa vatten utför vi stödutsättningar med vuxen fisk, yngel och ögonpunktad rom. I några vatten sätter vi ut fångstfärdig ädelfisk.


 

Org ID: 378, Area 339

Bollnäs FVF

Bollnäs Fiskevårdsförening handhar fisket inom Bollnäs Norra Fiskevårdsområde.

I fiskevårdsarbetet ser vi, som vår främsta uppgift, att arbeta för att det finns ekologiska förutsättningar för våra fiskarter att fortplanta sig och leva vidare. I våra vatten arbetar vi därför med restaureringar av lekplatser och livsmiljöer för fisk.


Contact persons

Stefan Åkesson, ordförande:
076 833 28 83  

Other fishing areas nearby Bollnäs FVF

 • Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
 • Bergviken (västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl
 • Undersviks FVF
 • Ränningen med bifl.Ljusnan
 • Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl

Fishing areas in Gävleborgs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se