Baroniet Adelswärd AB

Bysjön, Övre Virken

Baroniet Adelswärd AB upplåter fiske i sjöarna Bysjön och Övre Virken. Övre Virken är en fin sjö med riktigt grov abborre. Bysjön ligger i anslutning till Åtvidabergs centralort. Vid sjön finns en mängd aktivitets möjligheter. Det finns bad, fotbollsplaner, promenad stråk och golfbana. Varje dag KL 12:00 vintertid skjuter man kanonsalut från solkanonen som ligger i närheten av badplatsen. En mindre camping plats finns i anslutning till badet. Fiske är mest inriktat på abborre, gädda och gös.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Perch

Common

Roach

Common

Pike

Normal

Zander

Normal

Common rudd

Normal
 

Org ID: 353, Area 312

Baroniet Adelswärd AB

På Baroniet finns ca 80 hel- och delägda sjöar och vattendrag som tillsammans omfattar en yta om ca 2.000 hektar.

Kräftfiske
Är du intresserad av fiske efter signalkräftor? Områden hyrs ut säsongsvis. Goda fångstmöjligheter i friska vatten.

Inom fiskevårdsområdena gäller fiskekort för sportfiske.

Vill du veta mer om jakt och fiske på Baroniet ska du kontakta viltmästare Stefan Rehnholm 0120 - 858 04, 0705 - 35 14 04.


Contact persons

Stefan Renholm, 0120-858 04


  
  

Other fishing areas nearby Baroniet Adelswärd AB

 • Ören(Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl
 • Stora Bjärn
 • Tolången
 • Risten
 • Åländerns FVOF

Areas connected to iFiske in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se