Vaggerydsortens FVOF

 

Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön

  Jönköpings län / Vaggeryd Municipality.
Vaggerydsortens fiskevårdsområde erbjuder fiske i de lite större sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av Lagans huvudfåra.Sportfiskare lockas till området framförallt tack vare fiske efter fin abborre och gädda. Utöver Fängen och Sandsjön finns även möjlighet att fiska i ett antal mindre sjöar och gölar.Sjöarna ligger inbäddade i vildmarksbetonad barrskogsmiljö. Lom och fiskgjuse trivs i området. Fängen och Sandsjön är djupa, klara och näringsfattiga med god vattenkvalitet.Där finns bestånd av siklöja och ett restbestånd av sik. Sjöarna är intressanta för pimpelfiske efter abborre och spinnfiske efter abbore, gädda och gös.Den grundare Tängsjön ligger i södra delen av fiskevårdsområdet och är avsnörpt från Sandsjön genom ett smalare sund. Sjön är bara 5-6 meter som djupast och vattnet är betydligt mer humusfärgat, vilket gör att siktdjupet är dåligt. Tängsjön är den enda sjön i fiskevårdsområdet där gös finns.Utöver ovanstående sjöar omfattar Vaggerydsortens fiskevårdsområde sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjön. Bron över Lagan vid Sonarps kvarn utgör övre gräns för fiskevårdsområdet i norr och dammanläggningen vid Mölna utgör nedre gräns i Lagan i söder.
 The area includes one or more fishing areas for catch-and-release, i.e the fishes are gently put back into the water alive.

 

Org ID: 869, Area 829

Vaggerydsortens FVOF

Vaggerydsortens fiskevårdsområde drivs av en markägarledd styrelse var syfte är att främja fiske för allmänheten på stats- och privatägda vatten.


Contact persons

Fredrik Gustafsson

0705 - 63 11 31  
  

Fishing areas nearby Vaggerydsortens FVOF

Eckern
Eckern
Linnesjön (Skillingaryd)
Väster-Lovsjöns FVOF
Linnösjöns Fvof

Affiliated fishing areas in Jönköpings län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se