Demoföreningen

  • Lillön
  • Boat ramp
 

Guldströmmen

  Östergötlands län / Linköping Municipality.

Välkommen att fiska i den vackra ån Guldströmmen. Med sin källa i Guldbergen har ån ett klart, friskt vatten och rinner genom de stora bokskogarna strax söder om Guldstaden i Härjedalen. Varje år fångas här många fina rödingar och ån är rikskänd för sin unika stam av storvuxen öring.

Vårt område sträcker sig från den gamla stenbron i Silverköping ned till och med kraftverksdammen i Bronsboda. Även sjöarna Järnsjön och den lilla Tenngölen är en del av området, där det finns gott om gädda och abborre. I järnsjön har föreningen anlagt en asfalterad båtramp som finns i anslutning till badet i Järnby. Tenngölen är svårtillgänglig, men i sjöns södra del finns en grillplats och en längre brygga från vilken det är enkelt att fiska. Bryggan är även tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. Parkering för besökare till Tenngölen i anslutning till väg E365.

Tänk på att Guldströmmens öring är skyddad, och vi tillämpar strikt catch-and-release, dvs att fångade fiskar försiktigt återutsätts.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Demoföreningen.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Pike

Plentiful

Perch

Common

Salmon

Rare
 

Org ID: 1, Area 34

Demoföreningen

Logo Demoföreningen

The test organisation is not for real. This is a demo of the iFiske service, where there is an fishing hour-card  to buy for 5 SEK, for those who want to try out our service. 

In other words, in the test organisations waters, only faked fish made of stardust are swimming!


Contact persons

Thomas, 0762757588, Test  

Fishing areas nearby Demoföreningen

Glan
Rippestorp Samfällighet
Asplången
Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl
Norrköping City

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se