Hängasjöns FVOF

 

Hängasjön

Nya rekommendation minimimått gös 45 cm och maximått 65 cm
Hängasjön är beläget på gränsen mellan Ljungby och Älmhults kommuner i Kronobergs län.
Hängasjön har en yta på 415 ha, max djup på 20 meter och ett medeldjup på 3,5 meter.
Hängasjön är en artrik sjö med ett flertal arter såsom Abborre, Benlöja, Björkna, Braxen, Faren, Gers, Gädda, Gös, Lake, Mört, Siklöja och Ål. Inplantering av Gös under de senaste årtionderna har gett ett lyckat resultat och gjort att gösfisket i Hängasjön har blivit populärt bland sport och fritidsfiskare.Gösen har minskat mycket de senaste åren mycket beroende på stort fisketryck.


Fish species


Pike

Plentiful

Perch

Common

Zander

Common

Roach

Normal

Common bream

Normal

Ruffe

Normal

Zope

Normal

Silver Bream

Normal

Burbot

Few

Tench

Few

Eel

Few
 

Org ID: 201, Area 164

Hängasjöns FVOF

Hängasjöns FVOF är en aktiv förening som använder intäkter från fiskekortsförsäljningen till åtgärder såsom inplantering av fisk och iordningställande av vasar etc. Under de senaste årtionderna har det planterats in gös i sjön. Det har nyligen gjorts en plats för isättning av båtar och det går även att hyra båt. Det finns även badplatser kring sjön.
  
  

Other fishing areas nearby Hängasjöns FVOF

 • Helge Å (Ryfors-Hästberga damm)
 • Bolmåns FVOF
 • Exen, Bolmån
 • Örsjön-Lillasjön
 • Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön

Areas connected to iFiske in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se