Hjåggsjö FVO

 

Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan

  Västerbottens län / Vännäs Municipality.

Den djupa Hjåggsjön (24 m) är vida känd för grov gädda, stora abborrar, inplanterad röding samt lokal öringstam med uppvandring genom ån Trinnan. Mosjön är en grundare sjö med abborre och gädda.

Välskötta skoterleder går över Hjåggsjön och i anslutning till Mosjön.

Fiskearter
Hjåggsjö: gädda, abborre, röding och öring.
Mosjö: gädda, abborre och mört.
Mobäcken-Trinnan: öring och harr.

Hjåggsjön har lättåtkomlig parkering vid badplatsen. Brygga, omklädningsrum, grillplats och utedass.

Stug- och båtuthyrning möjlig, kontakta Anders Lennartson 070-868 4045 för ytterligare information.


Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Grayling

Normal

Endast Mobäcken-Trinnan

Char

Normal

Endast Hjåggsjö

Roach

Normal

Endast Mosjö
 

Org ID: 1025, Area 984

Hjåggsjö FVO

Hjåggsjö FVO omfattar delar av ån Trinnans avvattningsområde. Vackert område i Umeälvens dalgång. Trinnan är ett biflöde till Umeälven nära sammanflödet med Vindelälven. Ån och bäckar förbinder att antal sjöar och tjärnar. Hjåggsjön och Mosjön är de sjöar som ingår i fiskevårdsområdet.
 


Contact persons

Kjell Jakobsson:
070 - 556 42 53

Båtuthyrning Hjåggsjön samt stuguthyrning:
Anders Lennartson, 070 - 868 40 45


  

Fishing areas nearby Hjåggsjö FVO

Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
Nedre Gideälvens FVOF
Nedre Huseåns FVOF

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se