Juvulns KFO

 

Juvuln

  Jämtlands län / Åre Municipality.

En fjällnära större reglerad sjö med naturliga bestånd av öring, röding, harr men även mindre bestånd av abborre kanadaröding samt lake.


Fish species


Grayling

Common

Char

Common

Burbot

Normal

Pike

Few
 

Org ID: 486, Area 446

Juvulns KFO

I föreningsform, enligt stadgar, med minst ett möte där styrelse väljs för kommande år. Merparten av fiskerättsägarna är större skogsbolag och staten.


Contact persons

Erik Hemmingsson:
0705-10 00 00
 


  

Fishing areas nearby Juvulns KFO

Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn
Kallsjön. Gåstjärn, Utsulan mfl
Huså-Smedjevikens FVOF
Fröåtjärn
Åresjön-Åreälven mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se