Svansjöarnas FVO (Västmanland)

Långsvan och Lillsvan

Fiskevattnet består av sjöarna Långsvan och Lillsvan.Båt går att åka mellan sjöarna om försiktighet iakttas på stenar i ån. Fiske efter gös, gädda, aborre, lake.
Båtiläggningsramp vid Västansjö 2km söder Färna. All inkomst från fiskekortsförsäljningen återgår till sjöarna genom fiskevårdsåtgärder. Minimimått på gös 40cm.
 

Org ID: 438, Area 397

Svansjöarnas FVO (Västmanland)

fvo består av samtliga vattenägare ca 100 där Sveaskog är största vattenägare. Styrelsen består av hälften vattenägare och resten övriga.

Contact persons

Ordf. Sören LundbergKassör Mats ErikssonKristina Fernroth-Börjel

  
  

Other fishing areas nearby Svansjöarnas FVO (Västmanland)

 • Västlandasjön & Rölens FVOF
 • Storsjön & Vätternsjöarnas FVOF
 • Skedevisjöns FVOF
 • Stora Abborrtjärn Lilla Abborrtjärn
 • Aspensjöarna mfl.

Areas connected to iFiske in Västmanlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se