Svansjöarnas FVO (Västmanland)

 

Långsvan och Lillsvan

Fiskevattnet består av sjöarna Långsvan och Lillsvan.

Båt går att åka mellan sjöarna om försiktighet iakttas på stenar i ån. Fiske efter gös, gädda, abborre, lake. Minimimått på gös är 45 cm.

Båtiläggningsramp vid Västansjö 2 km söder Färna.


 

Org ID: 438, Area 397

Svansjöarnas FVO (Västmanland)

Fiskevårdsområdet består av samtliga sjöars vattenägare, (ca 100 st) där Sveaskog är största vattenägare. Styrelsen består av hälften vattenägare och resten övriga.

All inkomst från fiskekortsförsäljningen återgår till sjöarna genom fiskevårdsåtgärder.


Contact persons

Sören Lundberg, ordförande:
070 - 572 59 28
lundberg.soren@telia.com

Per Eriksson, kassör:
070 - 589 43 50
perka42@gmail.com  
  

Other fishing areas nearby Svansjöarnas FVO (Västmanland)

 • Storsjön & Vätternsjöarnas FVOF
 • Skedevisjöns FVOF
 • Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn
 • Aspensjöarna mfl.
 • Åmänningen

Fishing areas in Västmanlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se