Norra kornsjöns FVO

 

Norra Kornsjön

Mycket god tillgång till betesfisk, bl.a. i form av en stabil population av siklöjja, i kombination med ett lågt fisketryck har gynnat tillväxten av sjöns predatorer. Provfiske med nät och fiskares erfarenheter har visat att det finns mycket stora individer av både abborre och gädda i sjön. Sedan 2005 har här tagits många gäddor över 100 cm. 2008 togs en gädda på 14 kg, 125 cm.

God tillgång för den som fiskar med båt med iläggningsramp och parkering för bil och trailer.

Ett flertal rastplatser med vind-/regnskydd och grillplats finns på olika platser i sjön.

I Kornsjö finns under sommaren kiosk med gästbrygga

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Roach

Plentiful

Vendace

Plentiful

Eel

Few
 

Org ID: 367, Area 328

Norra kornsjöns FVO

NorraKornsjön ligger i Enningdalsälvens avrinningsområde inom Dals-Eds kommun i Västra Götalands län samt Haldens kommun i Östfold fylke Norge.

Contact persons

Emil Martinsson0736404091info@norrakornsjon.com

  

Interesting links


A wonderful location in the heart of Småland. Waking trout and rainbow trout in excellent condition. We offer fishing, accommodation, food and lessons in both fishing and hunting, etc.
Smålandsfiskarna - A wonderful location in the heart of Småland. Waking trout and rainbow trout in excellent condition. We offer fishing, accommodation, food and lessons in both fishing and hunting, etc.

Other fishing areas nearby Norra kornsjöns FVO

 • Södra Kornsjöns FVOF
 • Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
 • Örekils & Hajumsälvens FVOF
 • Lilla Lee, Timmertjärn
 • Kommunfiskekort Dals-Ed

Fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se