Össjasjöns FVOF

 

Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön

Össsjöasjön är en liten örik lövskogskransad insjö i sydvästra delarna av Torpa och Vrå socknar i Kronobergs län. Dess areal är omkring 65 hekter men ytan var något större före utdikningsförsöket vid 1800-talets mitt. Djupet är inte imponerande, men uppgår på sina ställen till 3 och 3,5 meter. Namnet Össjöasjön är troligen en förändring och förlängning av benämningen Öasjön, dvs sjön med ett flertal öar. Detta namn förekommer på andra platser i landet. Av Öasjön blev Össjön, varav uppstod gårds- och byanamnet Össjöa och sedan därav Össjöasjön. Fiskerätten i sjön tillhör fastighetsägare i byarna Össjöa, Össjöhult och Mosslunda.

Området består av Össjöasjön, Össjöas del av Bäjseltasjön, Gummestasjön, Hampsjön, Össjabäcken och Gummestabäcken.


Fish species


Perch

Normal

Pike

Normal

Roach

Normal

Tench

Rare
 

Org ID: 635, Area 595

Össjasjöns FVOF

Össjasjöns fiskevårdsområde bildades 2008 efter det att sjön tidigare sedan 1979 hade tillhört Vänneåns fiskevårdsområde. Innan dess hade Össjasjöns fiskevårdsförening bildats 1936.

Gädda abborre och mört är det som fiskas i Össjöasjön, Gummestasjön och Hampsjön.


Contact persons

Börje Gudmundsson
Össjöa Värabacken
287 93 Strömnäsbruk
Tel. 035-811 38
Epost.borje.gudmundsson@telia.com


  
  

Other fishing areas nearby Össjasjöns FVOF

 • Vänneån, Grysshultasjön, Vännesjön och Ljungsjön
 • Krokån
 • Torpa FVO (Mäen, Skärsjön, mfl)
 • Lidhults Södra FVOF
 • Kvarnsjön-Fullhövdens FVOF

Fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se