Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen)

Fishing permits for Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) 

Försäljning av fiskekort stoppas temporärt

All försäljning av fiskekort i Byskeälven stoppas temporärt. Orsaken är det fortsatta onormalt låga vattenflödet, ingen prognos om stor nederbörd samt svag uppgång.

Styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet augusti ut. Uppdaterad information kommer på hemsidan och Facebook efter vårt styrelsemöte den 2 september 2018.

Redan köpta fiskekort samt fiskerättsbevis/årsfiskekort/gästkort fortsätter att vara giltiga men med en kraftig uppmaning till samtliga att inte fiska i älven efter ädelfisk, dvs lax, öring och harr. Abborre och gädda är däremot fortfarande tillåtet att fiska då det är fiskarter som tål varmare vatten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
info@byskealven.se eller på mobil tel:070-600 86 80

 

Sale of fishing licenses suspended temporarily

All sale of fishing licenses in Byskeälven will be suspended temporarily. The reason is that we dont se any change of the low water flow as well as the lownumber of fish passing upstreams. 

The boards decision is valid for the entire fishing area until 1 september. Updated information will be available on the website and Facebook after the 2 september 2018 when the board meet.

Already purchased fishing cards and fishing license / annual fishing license / guest card continue to be valid but with a strong urge to everybody not to fish in the river, ie salmon, trout and grayling. However, perch and pike are still allowed to fish as they are fish species that can withstand warmer water.

If you have questions, please feel free to contact us at:
info@byskealven.se or on cellphone::070-600 86 80

You can buy a fishing license from us on iFiske! All fishing license we sell are digital and a receipt is provided to you by eMail and as a normal text message just before fishing license to take effect. Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) reports no MOMS (VAT, swedish sales tax).
Day permit
 Price: 350 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Week card
 Price: 1750 kr (SEK, Incl. VAT)
 

Fishing license for retirement pensioners

Dygnskort (Ålderspensionär)
Only for retirees
 Price: 210 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Veckokort (Ålderspensionär)
Only for retirees
 Price: 1050 kr (SEK, Incl. VAT)
 

Fishing license for people registered in Skellefteå municipality

Dygnskort (Folkbokförd)
Only for people registered in Skellefteå municipality!
 Price: 350 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Veckokort (Folkbokförd)
Only for people registered in Skellefteå municipality!
 Price: 1750 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Årskort (Folkbokförd)
Only for people registered in Skellefteå municipality!
 Price: 3500 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Zonkort År (Folkbokförd)
Only for people registered in Skellefteå municipality!
 Applies to a selected zone (see map)
 Price: 1800 kr (SEK, Incl. VAT)
 

Discounted cards ...

Dygnskort (Rabatterat)
Only for: Local residents (people registered) within the boundaries of the fishing area, OR, Homeowners within the limits of the fishing area, OR, Old-age pensioners registered in Skellefteå municipality
 Price: 210 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Veckokort (Rabatterat)
Only for: Local residents (people registered) within the boundaries of the fishing area, OR, Homeowners within the limits of the fishing area, OR, Old-age pensioners registered in Skellefteå municipality
 Price: 1050 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Zonkort År (Rabatterat)
Only for: Local residents (people registered) within the boundaries of the fishing area, OR, Homeowners within the limits of the fishing area, OR, Old-age pensioners registered in Skellefteå municipality
 Applies to a selected zone (see map)
 Price: 1080 kr (SEK, Incl. VAT)
 
Årskort (Rabatterat)
Only for: Local residents (people registered) within the boundaries of the fishing area, OR, Homeowners within the limits of the fishing area, OR, Old-age pensioners registered in Skellefteå municipality
 Price: 2100 kr (SEK, Incl. VAT)
 
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se