Västersjöns FVO

 

Västersjön

Västersjön ligger belägen på Hallandsåsen c:a 15 km nordost om Ängelholm i Skåne län. Sjön är en varierad sjö som ingår i Rönneå vattensystem. Sjön ingår i ett värdefullt naturområde där bokskogen är framträdande.

Sjöns karaktär håller en blandning av slättsjö och låglänt skogssjö. Bottnarna i sjön är varierande mjuka till hårda med mycket sand längs kanterna. Detta tillsammans med det relativt klara vattnet gör att sjöns vegetation är varierad. Västersjön har en areal av 480 ha och maxdjupet är 13 m, medeldjupet är 4,8 m. Västersjön har överlag god vattenkemi.

Sjön har ett gott fiskebestånd av bland annat gädda, gös, abborre, sutare, braxen och ål. Förutom vårt fina fiskevatten kan vi även erbjuda uthyrning av båtar varav en av båtarna är anpassad för rörelsehindrade. Lift för i- och avstigning finns vid bryggan.
För mer information angående båthyra se vår hemsida www.vfvo.se.

 


Fish species


Zander

Common

Roach

Common

Perch

Normal

Pike

Normal

Eel

Normal

Tench

Rare
 

Org ID: 178, Area 156

Västersjöns FVO


Contact persons

Karl-Erik Bengtsson:
0431 - 455 626
0706 - 586 192

Mats Munklinde:
0431 - 455 555
0705 - 145 140
  
  

Other fishing areas nearby Västersjöns FVO

 • Smedjeån
 • Nedre Stensåns FVOF
 • Laholms Laxfiske
 • Lagan, Hjörneredssjön
 • Vegeån

Areas connected to iFiske in Skåne län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se