Hanebo-Segersta FVF

Map legend
  Gävleborgs län / Bollnäs Municipality.

 Map points

 Brygga

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Rastplats / Vindskydd

 

 Badplats

Fishing areas nearby Hanebo-Segersta FVF

Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl
Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen
Arbrås FVF Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
Åmots FVO
Byströmmen
Ulvsta FVOF, Stora Rönnåstjärn, Hötjärn, Lisstansen, Lilla Mörttjärn
Ränningen med bifl.Ljusnan

Affiliated fishing areas in Gävleborgs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se