Hällån-Hållstaåns FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Östersund Municipality.

 Map points

 Båt

 Båtramp

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Fiskekortsförs.

 Gårdstjärnen

 Holmsjön

 Handikappsbrygga

 Parkering

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Soptunnor

 Soptunnor

 Båtuthyrning

 Fiskekortsförs.

Fishing areas nearby Hällån-Hållstaåns FVOF

Locknesjöns FVOF
Bodsjön
Revsundsjön (Grimnäslandsomfjärden)
Hungesjöns FVOF
Litsbygden FVOF
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se