Lysekils sportfiskeklubb

Map legend
  Västra Götalands län / Lysekil Municipality.

 Map points

 Båt för Viksjön

 Båt Trästickeln

 Båt Vrångevattnet

 Valbodalen/Båtramp

 Anne-Majas myr

 Björid damm

 Byrevattnet

 Djupedammen

 Hällers Myr

 Kikerudssjön

 Klubblokal

 Lassadammen

 Rotemyren

 Trestickeln

 Trötemyren

 Vrångevattnet

Fishing areas nearby Lysekils sportfiskeklubb

Kärnsjön
Viksjön, Valboån, Kikerudsjön mfl
Anråsåns FVOF
Örekils & Hajumsälvens FVOF
Hällungens FVOF
Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen.
Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se