Nätterhövdens-Lillsjöns FVOF

Map legend
  Kalmar län / Emmaboda Municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Södergård/Vissefjärda

 Karlskrona/Holmsjö

 Eringsboda

 Holmsjö

 Holmsjö

 Holmsjö/Karlskrona

 Holmsjö/Karlskrona

 Karlskrona/Emmaboda

 Holmsjö

 Holmsjö

Fishing areas nearby Nätterhövdens-Lillsjöns FVOF

Åsjön m fl sjöar
Ljusterhövden, Blanken, mfl
Listersjön och Sännen
Läen
Ronnebyån, Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre, Sandsjön nedre, Kroksfjorden, Tattamålasjön, Ryadammen
Öjen, Hedasjön m fl sjöar
Vasen, Hacksjön m fl sjöar

Affiliated fishing areas in Kalmar län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se