Ormlången-Västgutens FVF

Map legend
  Östergötlands län / Finspång Municipality.

 Map points

 Båtiläggningsplats Lotorpsån som ansluter till Ormlången

 Båtiläggningsplats Ormlången

 Båtiläggningsplats. Börgölsån.

 Bjursjön.

 Björkesjön.

 Börgölsån

 Flaten. Samma sjösystem som Ormlången.

 Grässjön

 Hemsjön.

 Lilla Maltsjön.

 Ormlången

 Stensjön

 Stora Maltsjön.

 Västguten.

 Flaten

 Rastplats / Vindskydd

 Björkesjön/Västguten.

Fishing areas nearby Ormlången-Västgutens FVF

Rippestorp Samfällighet
Regnaren-Ålsjöns FVOF
Tisnaren
Glan
Kalefjärden i Tisnaren
Guldströmmen
Roxen

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se