Borås Ärtingens FVOF

 

Ärtingen

  Västra Götalands län / Borås Kommun.
Ärtingen är en källsjö med relativt klart vatten. Sjön har goda bestånd av gädda, abborre, mört, sik och siklöja. Ål, lake och öring finns i mindre bestånd. Ytan är 2,63 kvadratkilometer, största djup är c:a 30 m, medeldjup 11 m, siktdjup 5,7 och den ligger 151 möh.
Sjön är relativt populär både bland gäddfiskare och bland de som vill meta eller pimpla abborre. Det största djupet finns i sjöns västra del, medan den östra delen är mer långgrund.
Vid Påtorps Gård finns en båtisättningsplats. Kontakta gårdens folk innan isättning, tel 033-269450 eller 033-266959.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Vanlig

Mört

Vanlig

Sik

Vanlig

Siklöja

Normalt

Öring

Lite

Ål

Lite

Lake

Sällsynt
 

Org ID: 372, Area 333

Borås Ärtingens FVOF

Borås Ärtingens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön Ärtingen belägen i Borås kommun, samt utloppet Munkån ned till Artavägen. Fiskekort säljs via internet, SMS, och vid våra försäljningsställen Q8 Fristad, Påtorps Gård och Solviken (sommartid). Gruppkort säljs endast vid våra manuella försäljningsställen.


Kontaktpersoner

Torbjörn Rydfalk0708-623719torbjorn.rydfalk@gmail.com

  
  

Andra fiskeområden i närheten av Borås Ärtingens FVOF

Öresjö (Munkån och Svensån)
Boråssjöarna
Borås kommunkort
Mollasjön
Ryssbybäcken

Fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se