Centralhalländska FVOF

 

Fiskekort

Dagkort: 60 kronor.
Veckokort: 200 kronor
Årskort: 600 kronor 

Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. Vid angelfiske får högst 5 angeldon användas per fiskekort.
Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på fisket och dessa får fiska med egna redskap. Ungdomar under 18 år fiskar gratis tillsammans med målsman som innehar fiskekort.

Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortsförsäljning

Statoil/Time Tvååker
Tel: 0340-402 90

Preem Kungsgatan 4 Varberg
Tel: 0340-108 48

Turistbyrån Varberg
Tel: 0340-868 00 http://www.besokare.marknadvarberg.se

Grimeton Lantmän
Källängsvägen 1, Grimeton
Tel: 0340-20 10 60

Fiskekortförsäljning och båtuthyrning

Skärsjön och Humjön

Lennart Skärbäck
Tel: 0340-450 05, 0706-64 81 12

http://www.skarbacksgard.se

Byasjön

Hans-Olof Inghammar
Tel: 0340-460 13

Ottersjön

Öströö fårfarm
Tel: 0340 – 450 36, 0705-70 20 26
http://www.ostroofarfarm.com

Älvasjön

Ästad Gård
Tel: 0340 460 61
http://www.astadvingard.se
 

Fiskeregler och miljöhänsyn

Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. Vid angelfiske får högst 5 angeldon användas per fiskekort.

Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på fisket och dessa får fiska med egna redskap. Ungdomar under 18 år fiskar gratis tillsammans med målsman som innehar fiskekort.

Högst två gäddor mellan 45 och 90 cm får behållas per dag och fiskekort. Högst en gös mellan 45 och 75 cm får behållas per dag och fiskekort. Syftet med regeln är att förbättra bestånden och skapa ett intressant fiske efter riktigt stor fisk.

Ål får, eftersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.

Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. Hantera försiktigt, med fuktad hand, fångad fisk som ska återutsättas.

I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda tvåtaktsmotorer i någon av sjöarna.

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare. Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.

Aktuellt

Inget för närvarande.

 


 

Org ID: 857, Area 817

Centralhalländska FVOF

Fiskevårdsområdet består av elva sjöar och ligger inom Åkulla Bokskogar. De största är Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Valasjön, Älvasjön och Kalvsjön.

Sjöarna ligger inbäddade i vackra omgivningar med omväxlande lövskogar och betesmarker i kuperad terräng. Sjöarnas karaktör varierar från djupa klarvattensjöar med stenstränder till grunda och vassrika.

Fiskartsförekomsten är rik och fisket ofta mycket givande särskilt i de större sjöarna. Här finns bland annat grov abborre och gädda, gös, mört, braxen, sutare, siklöja och ål.


Kontaktpersoner

Erik Andersson 0703 - 17 07 76  
  

Andra fiskeområden i närheten av Centralhalländska FVOF

 • Högvadsåns Nedre FVOF
 • Säm-Iglasjöns FVOF
 • Mäsen
 • Ätrans Nedre FVOF
 • Falkenbergs Laxfiske

Fiskeområden i Hallands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se