Flens FVO

 

Flen och Sällevadsån

  Jönköpings län / Vetlanda Kommun.
Den 373 hektar stora Flen, med ett maxdjup på 16 meter ligger i Sällevadsåns huvudfåra. Sällevadsån som längre nedströms mynnar i Emån. Flen håller starka bestånd av abborre, gädda och mört. Dessutom har sjön fina gösar. Sjön är lättillgänglig tack vare sina flera ramper och goda möjligheter att hyra båt.

Fiskarter
Abborre, gädda, gös, mört, braxen, sutare, ruda, sarv, sik, siklöja och lake.

 

Org ID: 263, Area 223

Flens FVO

Två båtramper finns i sjön – en i sjöns västra och en i sjöns östra del i Sällevadsån.Båthyra:
Pauliströms SFK:
Gert-Ove Andersson 0706 - 33 03 50.  

Filer för nedladdning


Flen.pdf

Fiskeområden i närheten av Flens FVO

Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar
Emån och Nybroholmsdammen
Skärveteån, Narrveten
Silverån
Mossjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se