Fredriksdalasjöns FVO

 

Fredriksdalasjön

  Jönköpings län / Nässjö Kommun.
Sydväst om Nässjö, just söder om samhället Fredriksdal ligger Fredriksdalasjön, en 177 hektar stor sjö med ett största djup på dryga tio meter. Fisket efter gädda, abborre och framförallt gös är vad som lockar merparten av sportfiskarna till sjön.
Fiskevårdsområdesföreningen i området är aktiv och håller sjöns gösbestånd på en fiskbar nivå genom förstärkningsutsättningar. På senare år har fisket varit riktigt bra och då och då får besökande sportfiskare jubla åt gösar i 5-7-kilos-klassen. Sjön hyser dessutom relativt goda bestånd av abborre och gädda. Fredriksdalasjön är flack i dess norra delar, men längre söderut brantar den av snabbare, och utanför ön i sydvästra delen ligger sjöns djuphåla på närmare 11 meter.

 

Org ID: 246, Area 207

Fredriksdalasjöns FVO

Båtramp och båt för uthyrning finns sydost om Fredriksdal i sjöns norra ände. Båten hyrs ut av Kenneth Petersson.
  
  

Filer för nedladdning


fredriksdalasjon.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Fredriksdalasjöns FVO

Spexhultasjön
Davidstorpasjön
Handskerydssjön, Höregölen, mfl.
Storesjön
Ryssbysjön (Nässjö)

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se