Gnarps Fiskeområde

 
  Gävleborgs län / Nordanstig Kommun.

Gnarps Fiskeområde är beläget i norra Hälsiningland på gränsen till Västernorrland och har ett brett utbud när det gäller sportfiske.

Inom Gnarps Fiskeområde finns några kustmynnande åar med uppvandrande havsöring varav Gnarpsån är den största. Gnarpsåns nedre del erbjuder bra vårfiske efter havsöring och är på hela sträckan ett fint harrvatten.

Här finns även 4 put- and takevatten där regnbåge, öring och röding sätts ut regelbundet. Av dessa är Herrgårdstjärn och Åstjärn de populäraste och här finns vindskydd, bryggor och värmestuga. Vid Igeltjärn och Uppgårdstjärn finns bryggor/landgångar och vindskydd. Det finns även ett antal bäckar/åar med stationär öring samt sjöar/tjärnar med gädda, abborre, mört och siklöja. Området har god tillgång på fisk.

Du hittar många av de mest populära sportfiskearterna hos oss: havsöring, regnbåge, öring och harr men naturligtvis även gädda och abborre plus en rad andra arter. Vattnen passar utmärkt för flug- och spinnfiske, men även mete och olika former av vinterfiske. Flera tjärnar och sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd- och abborrfiske men även andra sportfiskearter. 

Åstjärn och Herrgårdstjärn är utrustade med vindskydd, grillplatser och flytbryggor som är lätta att nå även för rullstolsburna sportfiskare. 

Här finns filmen "Många bäckar små" om åtgärderna som genomförs i Gnarpsån och Nianån för att åtgäda vandringshinder m.m för ett bättre havsöringsfiske i sambarbete med bl.a. Sportfiskarna.

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Gnarps Fiskeområde.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Regnbåge

Rikligt

Mört

Rikligt

Öring

Vanlig

Röding

Vanlig

Harr

Lite

Ruda

Lite

Lake

Lite

Lax

Sällsynt

Flodkräfta

Sällsynt

Sarv

Sällsynt

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 475, Area 435

Gnarps Fiskeområde

Ideell förening som förvaltar allt fiske inom Gnarps socken.


Kontaktpersoner

Kent Hammarström:
070 - 698 11 82
kent.hammarstrom.gnarp@telia.com

Sven-Erik Norlin:
070 - 634 41 58
svenerik.norlin@gmail.com

För frågor om iFiske:
Micke Wallin:
070 - 239 98 11
micke@dansmaffian.se  

Filer för nedladdning


Fiskar i våra fiskevatten

Fiskeområden i närheten av Gnarps Fiskeområde

Jättendalssjön, Bälingsjön, Martjärn mfl
Harmångers Fiskeområde
Storsjön, Kyrksjön mfl
Nedre Ljungan
Östtjärn

Anslutna fiskeområden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se