Hån Vemdalens Fvof

Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet sträcker sig från byn Vemhån i söder till Henvålen i norr, med Jämtlandsgränsen i öster till älven Ljusnan i väster. Vemhån, Björnrike, Vemdalen och Vemdalsskalet som turistintensiva orter med god allmän service för turism.

- Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierat och välskött fiske i såväl fjäll som skogslandskap, sjöar såväl som tjärnar och fina strömmar. Området är väl skyltat där vägar och stigar finns till de flesta vatten. Området är också väl försörjt med vindskydd/eldstäder vid de flesta fiskevatten.

- Veman, som gett namn åt dalgången, är ett unikt oreglerat vattendrag som är dalgångens pulsåder och på långa sträckor lättåtkomlig från bilväg. Många är de bäckar som förser Veman med friskt vatten från höjderna på båda sidor och där harr och öring har sina lekplatser. Veman erbjuder ett utmärkt strömfiske efter harr och öring. Knåpen och Borrströmmen är kanske de mest berömda sträckorna, liksom Sälströmmen där -catch and release- gäller.

Put and take
Sju tjärnar med utplanterad ädelfisk (put & Take) vill vi också rekommendera. Storvåndtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn, Hanakamtjärn, Järpbäcksdammen, Varggranstjärn och Oxsjön.
Vid våra put & takevatten kan du lösa SMS-fiskekort med din mobiltelefon. Läs informationsskyltar vid respektive fiskevatten.


Mer information se vår hemsida.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Sik

Rikligt

Röding

Rikligt

Harr

Rikligt

Öring

Rikligt

Gädda

Rikligt

Regnbåge

Vanlig

Abborre

Normalt

Lake

Lite
 

Org ID: 53, Area 41

Hån Vemdalens Fvof

Hån-Vemdalens FVOFs syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
Föreningen förvaltar fisket i Hån-Vemdalens fiskevårdsområde i Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i alla vattenområden inom Kyrkbyn, Hån och Kvisthåns skifteslag och inom Henvålen i Vemdalen.

  
  

Andra fiskeområden i närheten av Hån Vemdalens Fvof

 • Hedeviken
 • Linsell-Ransjö
 • Klövsjö Skifteslag
 • Hede
 • Övre Hoans FVOF

iFiskes anslutna områden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se