Ivösjöns FVOF

 
  Skåne län / Kristianstad och Bromölla Kommun.

Fiskekort

Ivösjöns Fiskevårdsförening säljer fiskekort :

http://www.ivosjon.nu

Kontaktperson

Pär Andersson
Furustadsvägen 333
290 38 Vånga
Tel. 070-5558702
Epost. pega.karlshamn@telia.com

 

Aktuellt

Årsmötet hålls i mars månad.


 

Org ID: 836, Area 796

Ivösjöns FVOF

Ivösjön är Skånes största sjö med en omkrets på drygt 50 km och ligger inom Kristianstad och Bromöllas kommuner. Sjöns yta är 5.163 ha, största djup är 51 m, och medeldjupet är ca 11 m. Vattenkvaliteten är god med dess läge mellan skogsbygd och slättens kalkrika jordar. Förutom husbehovsfiske sker ett omfattande fritidsfiske av turistande gäster. Tidigare fanns också yrkesfiskare i sjön.

Fiskevårdsområdesföreningens medlemmar består av de markägare runt sjön med direkt anslutning till sjön och som har fiskerätt, huvudsakligen fastigheter taxerade som jordbruksfastighet samt från dessa avstyckade fastigheter där fiskerätten angivits vid lantmäteriförrättningar och köpeavtal. Dessutom är ägare till fastigheter med i mantal satt jord i de olika byalagen runt sjön medlemmar, i huvudsak jordbruksfastigheter.

Föreningen har en styrelse med representanter från sjöns olika delar och under våren hålls fiskestämma där verksamheten presenteras och där styrelsen väljes.

Fisket arrenderas ut till Ivösjöns Fiskevårdsförening, IFVF, vilken sköter det praktiska arbetet med förvaltning av sjön, försäljning av fiskekort och eventuell utplantering av fisk. Förhållandet mellan föreningarna regleras genom ett nyttjanderättsavtal. Flertalet av fiskevårdsområdesföreningens medlemmar är också medlemmar i IFVF.


  
  

Fiskeområden i närheten av Ivösjöns FVOF

Ivösjön
Oppmannasjön
Grundsjön
Immeln
Råbelövssjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se