Överboda-Strand FVOF

 

Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven

Överboda - Strands FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå. Det består av två sjöar och Umeälven inom Berg och Strand (södra sidan).

Dalsjön är en grund sjö och har ett gott bestånd av abborre och gädda. Sjön är en bra fiskesjö för familjen och lämplig även för våra minsta då det nästan alltid nappar.

Mjösjön är långsträckt och har ett smalt vassbälte runt hela sjön. Det går bra att fiska från land, men om man vill fiska från brygga går det bra vid grillstugan, där det finns tre bryggor. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillning och under barmarksperioden finns även ved.

Delsträcka av Umeälven omfattar breda lugnflytande sel och Bergforsen. Harrfisket är populärt, men även öring och lax. I de lugnare partierna finns också gädda, abborre och id. Rastplatsen är utrustad med toalett, grillstuga, grillring och ved under barmarksperioden.

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Överboda-Strand FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Dalsjö

Gädda

Vanlig

Regnbåge

Vanlig

Mjösjön

Harr

Vanlig

Umeälven

Havsöring

Normalt

Umeälven

Lax

Normalt

Umeälven

Öring

Lite

Mjösjön Umeälven

Röding

Lite

Mjösjön

Mört

Lite

Dalsjön Mjösjön
 

Org ID: 259, Area 238

Överboda-Strand FVOF

Överboda - Strand FVOF ligger cirka 2 mil utanför Umeå.

Fiskevårdsområdet bildades av markägarna av fler orsaker. Dels öka tillgängligheten för allmänheten och dels för att förstärka det naturliga fiskebeståndet. I Mjösjön görs dessutom utsättningar av fångstfärdig röding och regnbåge.

På vår hemsida, får du ytterligare information om fisket inom området, var man kan köpa fiskekort samt information om vår organisation.


Kontaktpersoner

070 - 654 85 13
  
  

Andra fiskeområden i närheten av Överboda-Strand FVOF

 • Hjåggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan
 • Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön
 • Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
 • Tvärträsket och St. Blåbergsträsket
 • Nedre Gideälvens FVOF

Fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se