Öresjö FVOF

 

Fiske och fiskarter

Inom fiskevårdsområdet förekommer följande fiskarter:

Gädda (n), abborre (r), gers (r), siklöja (n), mört (n), Sarv (s), braxen(n), nors(n) och sutare (n).

r = riklig förekomst
n = normal förekomst
s = sparsam förekomst

Vid provfiske år 2005 fångades 9 fiskarter och det konstaterades att reproduktionen var relativt god.
Varje år sker provfiske av kräfta och visar ett stabilt bestånd av flodkräfta.

Flodkräftan
Astacus astacus

Öresjö är unik med avseende på att en så stor sjö och så långt söderut, hyser ett bra bestånd av flodkräfta samt att sjön inte drabbats av kräftpest. Flodkräftan är sedan 2010 klassad som akut hotad i den nationella rödlistan för hotade djurarter. På initiativ av fiskevårdsområdesföreningen har därför en skötselplan för flodkräfta tagits fram och ett kräftskötselområde bildats. Det är viktigt att alla som bor eller vistas vid sjön har kunskap om frågan och att alla hjälps åt att förhindra att kräftpesten sprids till sjön. Eventuella observationer ska rapporteras till föreningens kraftansvarige.

Länsstyrelsen har 2015-06-11 beslutat att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.
Inom Öresjö skyddsområde är det förbjudet att:

1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området

2. använda fisk som betesfisk i annat vatten än den fångats

3. utan desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts i vatten utanför området

4. utplantera signalkräfta

Fiskekort

Öresjö Fiskevårdsområdesförening arrenderar ut handredskapsfisket till Sportfiskarna i Trollhättan/Vänersborg http://www.sportfiskarna.net/

Endast fiskevårdsområdesföreningens medlemmar äger rätt till nätfiske eller att fiska kräftor och då endast inom eget vattenområde och enligt regler som beslutats på fiskestämma.

Fiskeregler

Medlemmar i fiskevårdsområdet

Får fiska inom eget vattenområde med de redskap han/hon finner lämpligt. I rätten ingår även fiske efter kräftor inom eget område. Alla redskap ska vara tydligt märkta med fastighetsbeteckning. Dessutom äger medlemmar rätt att fiska med handredskap över hela sjön. Medlem ska rätta sig efter eventuella inskränkningar som beslutats på fiskestämman, exempelvis regler för kräftfisket. Medlem som bryter  mot någon av föreningens regler åläggs betala en kontrollavgift av 1000 kr

Så kallade fiskerättsbevis(för en del fastigheter dessutom gästkort) som följer fastigheten har utfärdats av föreningen. Förutom den lagfarne ägaren har även hemmahörande familj rätt att fiska. Fiskerättsbevis alternativt gästkort ska medföras och kunna uppvisas för tillsyningsmännen.

Övriga

Med fiskekort från Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg följer rätten att fiska med handredskap, drag efter båt samt att använda 10 angeldon. Barn under 10 år fiskar gratis.

Kräftfiske ingår således inte utan är förbehållet fiskerättsägarna.

Tillsyn

Speciella för Öresjö utsedda fisketillsynsmän är tillsatta för att bevaka att gällande fiskeregler följs, både av fiskerättsägare och av övriga. Tillsynen inkluderar även kräftfisket

Båtar och båtuthyrning

Med hänsyn till risken för spridning av kräftpest ska stor försiktighet iakttas innan båtar får sjösättas. Båtar, kanoter mm som använts i andra vatten ska rengöras och lakvatten från andra sjöar får inte följa med till sjön. Eftersom sjön dessutom ingår i ett vattenskyddsområde gäller förbud mot tvåtaktsmotorer som inte uppfyller nya utsläppskrav.

Ramp för sjösättning finns i Munkeboviken vid sjöns östra gren.

Båtuthyrning finns hos Öresjö Fiberförening vid sjöns nordvästra vik 
http://www.oresjofiber.se/34800782

Fiskeservice

Djupkarta

Djupkarta över sjön finns på Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborgs hemsida http://www.sportfiskarna.net/

Kontaktperson

Välkommen att kontakta oss för mer information om Öresjö fiskevårdsområde.

Ordförande
Margareta Hernvall
Tel: 0522-66 22 12, 070-49 36 680
Epost: margaretahernvall@hotmail.se

Sekreterare
Hans Elmvik
Tel: 0520-47 91 47, 070-53 88 153
Epost: hans.elmvik@gmail.com

Kräftansvarig
Björn Lindqvist
Tel: 0520-960 23, 070-33 00 989    
Epost:  http://bjornsfiskevard@telia.com

Aktuellt

På föreningens årsmöte bestämdes att årets kräftfiske startar onsdag 9 augusti kl 17 och får pågå en månad framåt. Minimimått 10cm.

 


 

Org ID: 664, Area 624

Öresjö FVOF

Öresjö Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Öresjö och de två mindre sjöarna Stuvvikesjön och Gropsjön vid Öresjös sydvästra spets. Föreningen har ca 105 medlemmar.

Öresjö, belägen i kommunerna Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg, är en 1093 ha (ca 11km²) stor oligotrof sjö med ett största djup på 33 meter. Trots att sjön ligger i ett försurningsdrabbat område är vattenkvaliten god med ett pH kring 7,0. Sjön är reglerad med en skillnad på 1m mellan dämnings- och sänkningsgräns. Öresjö ingår i Bäveåns avrinningsområde, vilket är ett skyddsområde för vattenförsörjningen av Uddevalla (Köperödssjöarnas vattenskyddsområde).

Öresjö har ett stabilt bestånd av främst abborre och gädda. Föreningen har tidigare gjort flera utplanteringar av röding, men ingen reproduktion har konstaterats. På senare tid har föreingens verksamhet främst inriktats på att skydda och utveckla sjöns bestånd av flodkräfta. Ett skötselområde för flodkräfta bildades under 2012 och 2015 beslutade Länsstyrelsen att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.


  
  

Annonser

Campen för DIG med intresse för naturnära upplevelser!
Tivedsporten Eco Camp - Campen för DIG med intresse för naturnära upplevelser!
En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.
Smålandsfiskarna - En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.

Andra fiskeområden i närheten av Öresjö FVOF

 • Göta älvs Lilla Edet
 • Göta älv Trollhättan - Laxsträckan
 • Fredriks Sjö
 • Göta älv (SFK Laxen)
 • Stora Hästefjordens FVOF

iFiskes anslutna områden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se