Fiske i Solgen (iFiske.se)

Solgens FVOF

Solgens FVOFCatch-and-ReleaseI området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Solgens FVOF

Solgen är en känd fiskesjö och har ett bra bestånd av framförallt gös, gädda och abborre. Dessutom förekommer sutare, braxen, mört, sarv, lake, ruda, siklöja och signalkräfta. Jiggfiske efter gös och abborre kan vara mycket givande. Vill man prova på andra metoder, som trolling eller mete fiskas gösen företrädelsevis kvällar och nätter. Även pimpelfiske vintertid kan vara fint.

Solgen ingår i Emåns huvudavrinningsområde, Solgenåns delavrinningsområde och är belägen i Eksjö kommun. Solgen är en måttligt näringsrik sjö med en areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter, medeldjupet är 5,4 m. Sjön är belägen 195 meter över havet. Omgivningarna runt Solgen domineras av blandskog samt jordbruksmark med hagar och åkrar. Solgen är utpekad som värdefullt vatten för natur och för fiske. Kring Solgen finns ett rikt fågelliv med bl a mindre hackspett, mindre flugsnappare, storlom, lärkfalk, havsörn och fiskgjuse. Det finns även ett fast bestånd av utter. Fågeltorn finns i Söraby och en fin vandringsled längs Solgenån från Värne till Söraby fågeltorn. 
Det finns tre naturreservat i Solgen, som skyddar stora delar av den fina sjön och dess öar med ett rikt växt- och djurliv. Solgens norra övärld, Solgens centrala övärld och Solgens södra övärld. Läs mer om naturreservaten i Solgen via Länsstyrelsens hemsida eller informationsskyltar vid Mellby badplats och Åsa fiskegård. Respektera allemansrätten och ta ansvar för natur- och djurliv. Ta med allt skräp tillbaka och respektera de begränsningar som gäller för naturreservaten (bl a tältförbud på Prästö). Iordningsställda grillplatser finns på Sörö och Prästö.

Flera fiskekortsområden finns i Solgen, bland annat Mellby fiskekortsområde (västra delen av sjön) och Eksjö fiskeklubbs vatten vid Åsa fiskegård i sydöstra delen av Solgen, även fiskekortsområden för Skälsnäs och Sandshult samt flera områden, se listan med återförsäljare.

Ordförande för Solgens FVOF är Gunnar Thorn-Andersen, Sandshult, 0381-44012, 070-3234389.

Vid Åsa fiskegård (Eksjö fiskeklubb) finns säsongsöppen anläggning bemanning sommartid med butik, rumsuthyrning, båtuthyrning, båtplatser och båtramp. Vid Mellby badplats finns vindskydd, TC, kanotrastplats samt Solgens båtklubb (med låst båtramp för medlemmar). Flera fiskekortsförsäljare hyr även ut båtar och boende. 

Andra fiskeområden i närheten av Solgen

 • Solgen
 • Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån
 • Aspö damm och Brunnshultadammen
 • Försjön
 • Ingarpssjön

iFiskes anslutna områden i Jönköpings län

Annonser

En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.
Smålandsfiskarna - En sagolik plats i hjärtat av Småland. Vakande öring och regnbåge i fin kvalité. Vi erbjuder fiske, boende, mat, kurser i både fiske och jakt m.m.
Få områden i Sverige bjuder på ett så varierande sportfiske som Småland.
Smålands turism - Få områden i Sverige bjuder på ett så varierande sportfiske som Småland.