Ulvsta FVOF Ockelbo kommun

Ulvsta FVOF, Stora Rönnåstjärn, Hötjärn, Lisstansen, Lilla Mörttjärn

Ädelfisk

LISS-TANSEN
Regnbåge, Mindre bäckröding
Vindskydd, Eldningsplats, Handikappbrygga, Husvagnsplatser

STORA RÖNNÅSTJÄRN
Regnbåge, Öring
Vindskydd, Eldningsplats

HÖTJÄRN
Regnbåge
Vindskydd, Eldningsplats

LILLA MÖRTTJÄRN
Öring
Vindskydd, Eldningsplats

Övriga fiskevatten

BYSJÖN
Gädda, Abborre

MÅNGELN
Gädda, Abborre, Gös

STORA/LILLA RÄNNSJÖN
Gädda, Abborre

VALLSSJÖN
Gädda, Abborre, Gös

PÅLSJÖN
Gädda, Abborre

HAMMARSJÖN
Gädda, Abborre,

TESTEBOÅN
Lokala bestånd av öring och harr kan finnas.
I området ingår även ett antal tjärnar där fiskebeståndet i huvudsak består av gädda och abborre.
 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Ulvsta FVOF Ockelbo kommun.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Öring

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, Lilla Mörttjärn

Regnbåge

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, Hötjärn

Bäckröding

Vanlig

Stora Rönnåstjärn, LissTansen

Abborre

Normalt

Övriga vatten

Gädda

Normalt

Övriga vatten

Mört

Normalt

Övriga vatten

Braxen

Normalt

Övriga vatten

Gös

Lite

Övriga vatten

Harr

Lite

Testerboån

Lake

Lite

Lilla Mörttjärn, Övriga vatten

Ål

Lite

Övriga vatten

Havsöring

Sällsynt

Testerboån
 

Org ID: 488, Area 448

Ulvsta FVOF Ockelbo kommun

Föreningen arbetar för att vårda fisket för vår och kommade generationer.

Ulvsta FVOF ligger väster i Ockelbo kommun runt Rönnåsen.

Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Tel: 070-7145373
Kontaktperson tillsyningsmän
Ola Norberg 070-7245006

  

Filer för nedladdning


Karta_Ulvsta_Fiskeomrade.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Ulvsta FVOF Ockelbo kommun

 • Valkalampi, Måcksjö-Ljustjärn, Abborrtjärn, Holmsjö-Ljustjärn, Ritjärn, Jädraån, Lillån
 • Åmots FVO
 • Byströmmen
 • Bergviken(västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl
 • Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl

iFiskes anslutna områden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se