Hamrånge FVOF

Tillgängliga fiskekort för Hamrånge FVOF 

Du kan köpa fiskekort av Hamrånge FVOF genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs kvittot levereras till dig via ePost och som ett SMS från oss på iFiske. Hamrånge FVOF redovisar ej moms och priserna anges därför i SEK exkl moms.

Naturliga vatten.

Årskort

ÅRSFISKEKORT: 200 kronor gällande kalenderår för vatten inom hela Fiskevårdsområdet med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon. Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 200 kr* (SEK)
  
Dygnskort

DYGNSFISKEKORT: 40 kronor gällande 24 timmar från klockslag för hela Fiskevårdsområdet med undantag för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.
Kortet berättigar till krokfiske med två handredskap + 15 st. Angeldon. Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 40 kr* (SEK)
  

Put and take vatten.

Årskort

ÅRSFISKEKORT: 800 kronor gällande kalenderår för TORRHEDSTJÄRN OCH NORRLÄXEN. Kortet berättigar endast till fiske med ett handredskap, för NORRLÄXEN ENDAST FLUGSPÖ, samt ISFISKE med ett handredskap. Kortpriset kan eventuellt höjas under kalenderåret vid höjda priser på sättfisk.Pris: 800 kr* (SEK)
 
Dygnskort

DYGNSFISKEKORT: 80 kronor gällande 24 timmar från klockslag för endera TORRHEDSTJÄRN eller NORRLÄXEN. Kortet berättigar endast till fiske med ett handredskap, för NORRLÄXEN ENDAST FLUGSPÖ, samt ISFISKE med ett handredskap.
Kortpriset kan eventuellt höjas under kalenderåret vid höjda priser på sättfisk.Pris: 80 kr* (SEK)
  

Kompletering naturliga vatten.

Årskort Kompletering

Kortet får endast lösas av innehavare av årsfiskekort för Fiskevårdsområdet och berättigar till fiske med något av redskaps alternativen A, B, C, eller D enligt följande:

Kortet gäller hela FISKEVÅRDSOMRÅDET med undantag för SÖRSUNDET, TORRHEDSTJÄRN, NORRLÄXEN och BÄCKAR och Åar. För Dammsjön och HAMRÅNGEFJÄRDEN är det förbud för nätfiske hela året.

A. Fyra nät med en sammanlagd längd av maximalt 120 meter, maxhöjd 1.8 meter.

B. Fyra ryssjor med ingång ej överstigande 1,2 meter.

C. Långrev med maximalt 150 krokar.

D. Fyra mjärdar ej överstigande 1,2 meter. Gäller ej för TORRHEDSTJÄRN och NORRLÄXEN.

Pris: 200 kr* (SEK)
  

*Vid beställning via SMS kan ev trafikavgifter tillkomma. Målsmans godkännande eller 18 år gäller. Fiskekortet är personligt för mobiltelefonens ägare och måste alltid köpas FÖRE fisket påbörjas. Den exakta tidpunkten för köpet registreras centralt och kan kontrolleras. Ni registreras som kund till aktuell fiskevårdsorganisation samt iFiske.se, som förbehåller sig rätten att sända information och erbjudanden till er. All information skyddas och behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
När ni beställer via SMS med kod och nummer enligt ovan, ger ni samtycke till att tjänsten debiteras er. SMS-Betalningar sker i samarbete med WyWallet som är en säker betaltjänst gemensam för Sveriges fyra största mobiloperatörer. Betalningsvillkor bestäms av ert abonnemangsavtal med WyWallet alt. er operatör. Denna tjänst funkar i alla mobiltelefoner, oavsett märke och ålder!
För privatkunder som önskar betala via mobilräkningen alt. kontantkortet skapas det en automatiskt anslutning till Wywallet vid första köpet. Avtalsinformation kommer via SMS.
Har du ett företagsabonnemang eller ett kort där köp via betal-SMS är blockerade måste du först skapa ett konto på WyWallet. Där kan du ställa in så att betalningen istället görs via en faktura eller dras från ett konto. Hanteringen av detta gör du via WyWallet-appen, eller på www.Wywallet.se. Notera att dessa funktioner också kan användas av privatpersoner som vill använda andra betalningsmöjligheter för SMS-köpen.
För utländska abonnemang hänvisar vi istället till köp via Internet på www.iFiske.se

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se