Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Almaån (Övre) (Dagkort, 25:-/st)

Säljs av Almaåns övre FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 1054
Avser: Dagkort, Almaån (Övre)
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 25:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 20 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Fiskeplan för Almaåns övre fiskevårdsområde

Syfte:
Syftet med denna plan är att planera och ställa upp regler för fisket i Almaåns övre fiskevårdsområde.

Omfattning:
Planen omfattar allt fiske inom Almaåns övre fiskevårdsområde och gäller fr.o.m. fiskestämman 2003 fram till dess en ändring sker. Detta kan endast ske på fiskestämman.

Minimått: Gädda: 40 cm
Lax: 50 cm
Öring: 50 cm
Signalkräfta: 11 cm (kroppslängden)

Fredningstider:
Öring och lax får fiskas 1 mars – 30 september. Signalkräfta får fiskas fr.o.m. 2:a fredagen i augusti kl 17.00 och 5 dygnframåt. Alla fiskar och kräftor under minimimåttet eller som är fångade på förbjuden tid skall utan undantag släppas tillbaka i ån omedelbart. Allt fiske efter ål är enligt lag förbjudet efter 2007-05-01.

Minkbekämpning:
Minken utgör idag ett problem för djurlivet i och kring Almaån. Föreningen och dess medlemmar bör verka för en decimering av minkbeståndet. Föreningen äger 3 st minkfällor för utlåning, vid fångst av mink skall jakträttsinnehavaren ge sitt tillstånd om annan än denne bedriver minkjakt.

Skydd av områdets naturvärden:
Föreningen skall arbeta för att bevara de naturvärden som finns i och kring Almaån och vidtaga de åtgärder som krävs för att skydda dessa.

Fiskerättsägarnas fiske:
Medlem (fiskerättsägare) får bedriva fiske inom den egna byns vatten samt med handredskap i hela fiskevårdsområdet. Medlemmarnas gäster får i sällskap med medlem fiska utan fiskekort. Fiskerättsbevis skall medföras vid fiske av medlem. Styrelsen säljer fiskerättsbevis för 100 kr/st och de gäller i 5 år. Kräftfiskeplan skall upprättas för byar med samfällt fiske för att underlätta fördelningen av fisket och för att undvika meningsskiljaktigheter om hur fisket skall bedrivas. Planen skall fastställas av fiskestämman.

Upplåtelse:
Upplåtelsen inom området avser fiske med handredskap. Fiskekort säljes i form av dag, vecko och årskort. Priserna är 25, 75 och 200 kr. Barn under 18 år fiskar gratis. Medlem får inte skälv upplåta fiske till utomstående.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se