Botungens FVOF

 
  Värmlands län / Säffle Municipality.
 We don't sell permits in this area!
iFiske does not yet sell fishing permit sfor this organisation. At this page, you'll only find information about the area. Of course, we hope to be able to sell the fishing permits for Botungens FVOF as well soon.

Fishing and fish species

The most common species of fish in the fish conservation area are perch, pike and roach. Other species that occur to varying degrees include trout, bream, birch, beet and mutton. In Botungen, geese were released about 15 years ago.

Fishing license

The association offers the following variants of fishing licenses:

Day card 50 kr
Weekly card SEK 100
Annual card 200 kr
Family card SEK 250 (applies to family members living in the same household)

Fishing licenses are valid in all lakes and lakes in the fishing area except in Södra and Norra Basterudstjärn and Södra and Norra Mölnerudtjärn. Cancer fishing is not included in short fishing. Fishing bans apply in all streams and running water. Only fishing with hand gear is allowed. Children and adolescents up to the age of 16 do not have to redeem fishing licenses.

In Lake Botungen, the minimum size for picking up pike is 50 cm. During May and June, no uptake of geese can be made.

Fishing licenses

Fishing licenses are sold at:

ICA Near Hillerström
Olebyn
661 96 Långserud
Tel. 0533-500 04

ICA Near the Viking Hall
Nyströmsvägen 1
661 95 Värmlands Nysäter
Tel. 0533-300 82

Tourist Office Säffle
Tel. 0533-681010
Email tourist@saffle.se


 

Org ID: 714, Area 674

Botungens FVOF

Hjärtligt välkommen till Botungens fiskevårdsområde som ligger i Säffle kommun i sydvästra Värmland. Området omfattar ett 15-tal sjöar större än 3 hektar och den totala sjöarealen i området är ca 500 hektar. Därtill finns många kilometer rinnande vatten.

Fisket förvaltas sedan 1992 av Botungens fiskevårdsområdesförening. Föreningen samordnar fiskets bedrivande och fiskevård, främjar fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen och upplåter fiskerätt till allmänheten genom att erbjuda olika varianter av fiskekort.

Miljön i området är naturskön och ger stora möjligheter till ostördhet och avkoppling. Kring sjön Botungen finns en del jordbruksmark och bebyggelse, men för övrigt präglas landskapet av stora skogsarealer och omväxlande teräng där man tar sig fram på mindre skogsbilvägar. Vindskydd finns vid några av de större sjöarna, bl.a. på östra sidan av Vargsjön samt vid Övre och Nedre Långhalen.


Contact persons

Marianne Karlsson:
070 - 327 80 92  
  

Fishing areas nearby Botungens FVOF

Flagorna, Sandsjön
Summeln
Björnklammen, Öjesjön, Vålungen m fl sjöar
Harefjorden, Byälven
Södra och Norra Nästjärnen

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se