Älvkarleby SFK

 

Djupsjö i Älvkarleby

  Uppsala län / Älvkarleby Municipality.
Deep Sea is a 6.8 ha large pond that Älvkarleby Angling Club has leased by Stora Enso since autumn 1999. The club has built bridges, gangways and a shelter at the lake. Rengnbåge added in about 2 times a year.

In order to fish in Djupsjö requires membership in Älvkarleby Angling Club, the membership fee is from. 2 011 150 SEK / year family membership 200 SEK / year, paid into the bank giro number 306-1157. Important to identify from whom the payment will, your name and address.

Also on the club's website www.äsfk.se so it is not forbidden to fish the day you are going to fish. Stands in this case on the homepage.

Fish species

 

Org ID: 64, Area 26

Älvkarleby SFK

Logo Älvkarleby SFK

Klubben är en helt fristående idéell förening i syfte att i första hand utgöra en resurs för sportfisket inom Nedre Dalälvens Fiskevårdsområde (NDF) även kallat A,B och C sektionen, som NDF och även fiskodlingen kan nyttja vid behov.


  

Fishing areas nearby Älvkarleby SFK

Medlemskap Älvkarleby SFK
Trösken
Dalälven (Untra kraftverk till Älvkarleby)
Testeboån
Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön

Affiliated fishing areas in Uppsala län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se