Ivösjöns FVF

 

Ivösjön

  Skåne län / Kristianstad and Bromölla Municipality.
Ivösjön is with its area of ​​54 square kilometers Skåne's largest lake. The lake's average depth is 10.5 meters and maximum depth is 50 meters. It is located northeast Skåne between Bromley and Kristianstad.

Fishing in the lake is maintained by Ivösjön Fiskevårdsförening.

The lake has a rich stock of eg pike, walleye and perch.
Stocking of pike have been made over the past decade with a very successful result.


Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Common

Zander

Common

Roach

Common

Ide

Normal

Burbot

Normal

Tench

Normal

Eel

Few
 

Org ID: 114, Area 77

Ivösjöns FVF

Logo Ivösjöns FVF
Ivösjöns Fiskevårdsförening har som ändamål att åstadkomma en rationell fiskevård inom föreningens verksamhetsområde.
För att uppnå detta vill föreningen arbeta för bland annat inplantering av lämpliga fiskarter, verka för användandet av lagliga redska och införande av lämpliga stadgar.
  

Fishing areas nearby Ivösjöns FVF

Grundsjön
Råbelövssjön
Immeln
Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten
Helgeå, Almaån och Gummastorpssjön

Affiliated fishing areas in Skåne län
 Your cart is empty.