Finspångs FVF

  • ice fishers
  • ice Competition
  • Lillskiren
 

Lillskiren, Dovern och Näfssjön m fl vatten

  Östergötlands län / Finspång Municipality.

About 15 lakes in and around Finspång which offer excellent fishing for members and visitors.

The majority of all lakes contain naturally occurring pike, perch, pike and whitefish species. Support transplantation is carried out in cases where the association operates.

Lilla Skiren (Lillskiren) is the association's put and take lake and has implanted rainbow and trout from excellent cultivations. Fish are put in regularly during the year.

Some lakes are managed by the association which requires a special membership in the Association's Fly Fishing Section and a special fee must be paid. Contact the association if interested.

The association sells crayfish in Lake Bönnern. Contact the association for more information.

The following waters are available in the fishery area: Lilla Skiren (Lillskiren), Dovern, Näfssjön, Älgsjön, Norrsjön, Bleklången, Bönnern, Skuten, Väsmern, Mäseln, Lillsjön, Åmlången, Gron, Lotorpsån, Bleken, Kalven, Kalen, Kalven.

 This area has one or more fishing spots available for disabled. For more information, please contact Finspångs FVF.
 In this area, there is one or more "put and take" waters.

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Brown Trout

Plentiful

Endast i Put and Take sjöar

Rainbow trout

Plentiful

Endast i Put and Take sjöar

Zander

Common

Roach

Common

Smelt

Common

Signal crayfish

Normal

I vissa sjöar. Föreningen säljer kräftlotter. Se hemsida.

Burbot

Normal

Tench

Normal

Eel

Normal

Fridlyst

Vendace

Normal

Ide

Few

Asp

Few

Rödlistad
 

Org ID: 1159, Area 1119

Finspångs FVF

Logo Finspångs FVF

Föreningen i dess nuvarande form bildades 1977, men fiskevårdsarbete går tillbaka till 1930-talet i olika former. Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål. Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utplantering av fisk samt skapandet av lekvasar och andra gynnsamma områden för fisken.


Contact persons

Henrik Pettersson:  

Fishing areas nearby Finspångs FVF

Ormlången, Flaten, Börgölsån mfl
Glan
Roxen
Bjän
Tisnaren

Affiliated fishing areas in Östergötlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se