Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

 

Skagern, Storbjörken, Ölen, Möckeln m fl sjöar

  Örebro län / Karlskoga and Degerfors Municipality.

Turistfiskekortet - 70 sjöar på 10 dagar!

Fiskeområdet där turistfiskekortet gäller omfattar ca 70 sjöar.

I de största sjöarna finns båtiläggningsplatser.

På kroken kan du få abborre, gädda, gös, lake, lax, röding, sik, siklöja och många fler arter.

Du kan hämta appen Fiskekartan för att få mer information om fiskevattnen.

Följande vatten ingår i turistfiskekortet:
Skagern, Storbjörken, Ölen, Möckeln, Lillbjörken, Mörkestjärn, N Holmsjön, S Holmsjön, Stormossetjärn, Grässjön, Brännsjön, Älgsjöunge, Svarttjärn, Pasken, Vismen (del av sjö med lovligt vatten), Vätskavattnet, Sälsjön, Grytsjön, Kroksjön, Sävsjön, Däveln (del av sjö med lovligt vatten), Skärjen (del av sjö med lovligt vatten), Malmbergssjön (del av sjö med lovligt vatten), Lillsjön, Lilla Gällsjön, Kofallstjärnen, Stekpotten, Tvärådammen, Bergstjärnen, Ormtjärnen, Millsjön, Korptjärnen, Södra Snöfallstjärnen, Björntjärnen, Mörttjärnarna, Malmlången, Sundtjärnen, Mörttjärnen, Bräddammen, Bergstjärnen, Södra Ängmossetjärnen, Ljugaren, Kroktjärnen, Öbotjärnen, Öfallstjärnen, Angsjön, Stora Lysingen (del av sjö med lovligt vatten), Lilla Lysingen, Våtsjön, Holmsjön, Dregelsjön, Södra Bressingen, Lilla Bressingen, Bergtjärnen, Holmsjön, Örgiven, Norrgryten, Norra Gräsgässlingen, Södra Gräsgässlingen (norra delen lovligt vatten), Mögtjärnen, Lillsjön, Storsjön, Tjogseln, Mörktjärnen, Ollestjärnen, Björntjärnen, Dammsjön, Gårdsjön.


 

Org ID: 1073, Area 1037

Karlskoga Näringsliv & Turism AB

Karlskoga Näringsliv & Turism AB är ett aktiebolag, helägt av Karlskoga kommun.

Bolagets uppdrag avser tjänster inom områdena näringslivsutveckling och turism innebärande nätverksbyggande och företagsservice, företagsetablering samt turism- och besöksnäringsverksamhet inom Karlskoga Kommun. Vi har ett långvarigt samarbete med Degerfors kommuns näringslivskontor när det gäller turism och besöksnäringsfrågor. Vi marknadsför oss gemensamt under namnet Visit Karlskoga Degerfors.

År 2016 startade vi tillsammans projektet Karlskoga Degerfors - en fiskedestination med stöd av Region Örebro län, och har genom det utvecklat ett turistfiskekort som gäller i 10 dagar för 70 sjöar.


Contact persons

Karlskoga turistbyrå:
0586 - 216 100  

Fishing areas nearby Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Villingsberg & Karlsdal
Alkvettern
Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl
Toften, Testen och Teen
Kilsbergen naturvatten Björneborg, Karlsdal, Villingsberg och Ramshyttan

Affiliated fishing areas in Örebro län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

455056
Issued permits
56852
Catch reports
662
Fishing areas