Spånens FVOF

  • Sunrise over the shavings
 
  Kronobergs län
 We don't sell permits in this area (yet)!
iFiske does not yet sell fishing permit sfor this organisation. At this page, you'll only find information about the area. Of course, we hope to be able to sell the fishing permits for Spånens FVOF as well soon. Would you like to help us? Please contact Spånens FVOF and tell them it would be a great idea if they also offered their products through iFiske.

PRIORITY OF FISHERIES

Pike (s), Perch (s), Dark (s), Pike (s), Suther (s), Whitefish (s), Lake (s)

r = abundant occurrence
n = normal occurrence
s = sparse occurrence

FISHING SEASON / FISHING METHODS

Spin fishing and angling: all year round

Pike fishing, Angel, Rev: year round

FISHING LICENSE

FAMILY CARD ( adults in the household and children up to 16 years )    350: -

hand tools, 10 angeldons, or 100 hook drives

DAY CARD hand tools, 10 angeldons or 100 hook revs 80: -

WEEKLY CARD only hand tools 100: -

JUNIOR CARD ( from 13 years until the day the mother turns 18) 100: -

GROUP CARD / DAY at least 10 people 10: - / person only hand tools

sold only by Ronny Runesson, Mats Friman

DEEP MAP ( wrapped) 50: -

The day card is valid one day, year card and junior card apply one year from the date of purchase.

Fishing licenses and ID documents must always be carried on fishing and can be presented to the fisheries supervisor.

FISH SHORT SALES / DEPARTURE MAP

The oil hurricanes Johnsson
Videgatan 2
342 30 Alvesta
Tel. 0472-14575

Macken Gemla
Stationsvägen 80
360 32 Gemla
Tel. 0470-67772

Chairman. Ronny Runesson
Tel. 070-6167684
ronny.runesson@telia.com

BÅTILÄGGNINGSPLATS

Lunnagårdsvägen's extension towards Stora Flottö - boat ramp is missing, launching with own bearing capacity. Other places for loading are Ronny Runesson

CONTACT

Ronny Runesson
Tel. 070-6167684
ronny.runesson@telia.com

Mats Friman
Tel. 070-6515291
mats.friman49@gmail.com


Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Zander

Common

Tench

Normal

Eel

Rare
 

Org ID: 1029, Area 988

Spånens FVOF

Hjärtligt välkommen till Spånens fiskevårdsområde.

Sjön Spånen omfattar 265 hektar med ett maxdjup av 9,4 m och ett medeldjup av 2,9 m.

Spånen ligger i vackra blandskogsområden strax utanför Alvesta intill Rv 25. Sjön har ett mycket klart vatten Ph-7,0 med enda avrinning via Lillå Kanal till Helige å och vidare med huvudavrinningsområde till Mörrumsån.

Förekomsten av gädda, abborre och gös är mycket god inom fiskevårdsområdet. Fisket förvaltas sedan 1988 av Spånens fiskevårdsområdesförening. Vår förening bedriver ett aktivt arbete med både lokal fiskevård och med att förbättra servicen och tillgängligheten för dig som gästar vårt fiskevatten. Vi erbjuder olika varianter av fiskekort för sportfiske året om och med olika giltighetsperiod.

 


Contact persons

ordf.     Ronny Runesson   

sekr.     Peter Kjellsson       

kassör  Mats Friman             
  

Fishing areas nearby Spånens FVOF

Dansjön-Furen
Vederslövssjön
Helgasjön Växjö
Södra Bergundasjön, Växjösjön mfl
Lammen

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se