Storsjöns FVOF

 
  Västernorrlands län / Kramfors Municipality.
 We don't sell permits in this area (yet)!
iFiske does not yet sell fishing permit sfor this organisation. At this page, you'll only find information about the area. Of course, we hope to be able to sell the fishing permits for Storsjöns FVOF as well soon. Would you like to help us? Please contact Storsjöns FVOF and tell them it would be a great idea if they also offered their products through iFiske.

Fishing and fish species

Fish stocks consist mostly of pike and perch. There are also single copies of previously ingrained gut, harrow and trout in Storsjön and Lövsjön, but the recommended fishing is for perch and pike.

Fishing license

Fishing license prices

50 kr for day card / person,

200 SEK annual card / family

Fishing license costs 25 SEK (Fisheries Owners)

Free if you are under 16 years of age and in the goalkeeper's presence and goalkeeper has a valid fishing license.

Fishing licenses entitle only to fishing with a hand tool brought from land or boat. The daily card is valid for one day and the annual card is valid for one year from the date of purchase. The fishing license must always be taken when fishing.

Fishing licenses

Storsjö garden camp
Tel: 0613-32088

Mats Björklund
Tel: 070-6672020.

You can also buy a fishing license via the Fisheries Area Association's bank account Swedbank 84202-9949017868.

Send an email to mats.g.bjorklund@gmail.com with details where the card is to be sent, ie sender and address.

Fishing

You can fish with sports fishing gear brought by hand. Fishing can be done by land, boat and ice in wintertime. When catching pike, catch and release applies. all pike should be released.

- Fish fishing prohibited !
- Forcible and eel fishing prohibited!

The fishing license must be taken when fishing.

Supervision and control is carried out by fishermen and fish owners.

Note: In violation of the rules of the Norwegian Fisheries Conservation Association, a control fee may be required under the Act (1981: 533) on fisheries management.

Boats and boat rentals

Moving boats between the lakes is avoided as far as possible by the spread of the crustaceans respected !

Insertion of a boat can take place in exceptional cases at the old forests in Fantskog.

Other services and activities in the immediate area

Storsjö Camping & Garden
Tel: 0613 - 320 88

Contact

FVOF has no temporary board

President

Vacant

Cashier

Vacant

Secretary

Vacant

Current

Boat racing with two trolls will be held the 2nd weekend in July. CANCELED

Saturday the ?? July-2018 16:00 Start: Storsjöbadet

 The area includes one or more fishing areas for catch-and-release, i.e the fishes are gently put back into the water alive.

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Roach

Plentiful

Zander

Rare

Eel

Rare
 

Org ID: 555, Area 515

Storsjöns FVOF

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna runt samhället Herrskog vid gamla E4:an. Storsjöns FVOF är en sammanslutning av fiskerättsägarna i Storsjön, Lövsjön, Bölestjärn, Mälandstjärn, Kläpptjärn, Återsjön samt Översjön. Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1991 i sammanband med ombyggnationerna av E4. Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv med tyngdpunkten på fiske och natur i fiskevårdsområdet. Den ska också främja och bevaka att det naturliga fiskebeståndet bibehålls. Föreningen har uppfört ett antal vindskydd och markerat ett antal grund i området.

Fiskbeståndet är till största delen gädda och abborre. I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda. Storsjön är känd för såväl god tillgång som för stor fisk och här är cesiumhalten låg. Fiske med handredskap kan göras från land och båt. Bryggor för kast finns vid Ärstaviken, Lillholmen, Kläpptjärn och Översjön. På Orrhällan vid Bocknäset, ca 600 m väster om Storsjöbron, har uppförts ett vindskydd med grillplats. Det krävs dock båt för att komma dit sommartid. Vindskydd finns på Lillholmen i Gallsäterviken samt på Ärstaholmen öster om E4:an. 

Fiskevårdsområdesföreningen arrangerar också fisktävlingar under sommaren. Föreningen säljer fiskekort och fiskerättsbevis och hyr ut sjöar till föreningar som vill arrangera fisketävlingar. Föreningen ska också bevaka fiskerättsägarnas intressen.


  
  

Fishing areas nearby Storsjöns FVOF

Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl
Björkån, Björksjön, Rävsjön mfl
Molidens FVOF

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se