Bruksvallarnas KFO

 You're currently viewing fishing reports only at Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Fish:
Free text:
Fish species: 564 item Brown Trout, 251 item Char and 130 item Perch.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
04‑20No fish
Heli Kyrölä
Jig maggot
04‑19
Char
2 fish(es)0.75 kg
40 cm
Hans Karlsson
Jig Mask
04‑19No fish
Ingrid Birgitta Myhr
Jig
 Månserstjärn
maggot
04‑19
Perch
3 fish(es)75 gr
15 cm
Kjell Karlsson
Jig maggot
04‑19
Perch
3 fish(es)100 gr
15 cm
Hans Åslund
Jig
 Månserstjärn
04‑18No fish
Krister Dolk
Jig
04‑18No fish
Patrik Halvarsson
Jig
04‑18No fish
Roine Jonsson
Jig
04‑18No fish
Patrik Eklund
Jig
04‑18No fish
Wilma Andersson
Jig maggot
04‑18
Char
4 fish(es)2.50 kg
140 cm
Rickard Tulldahl
Jig
 Messmörttjärn
maggot
04‑18
Brown Trout
1 fish(es)1.25 kg
20 cm
Mikael Jonason
1 öring
Jig Balanspirk
04‑18
Brown Trout
1 fish(es)500 gr
30 cm
Elisabeth Jonsson
1 tillbaka släppt
Jig
04‑17
Char
3 fish(es)400 gr
35 cm
Heli Kyrölä
Jig
 Messmörstjärn
maggot
04‑17
Char
3 fish(es)400 gr
35 cm
Lars Zetterström
Jig
 Messmörtjärn
04‑16
Char
2 fish(es)500 gr
35 cm
Stefan Jakobsson
Jig
 Messmörstjärn
Cheese
04‑16
Char
2 fish(es)0.75 kg
35 cm
Mathias Haglund
Jig
 Messmörstjärn
Balanspirk
04‑16No fish
Linus Frisk
Jig
04‑15
Char
4 fish(es)2 kg
120 cm
Bo Altinius
Jig
 Djuptjärn
maggot
04‑15
Char
2 fish(es)0.75 kg
35 cm
Maria W Jakobsson
Jig
 Messmörstjärn
04‑15
Char
1 fish(es)300 gr
35 cm
Nils-Arne Eriksson
Jig
04‑15No fish
Yvonne Eriksson
Jig
 Messmörtjärn
maggot
04‑14
Char
3 fish(es)1.75 kg
105 cm
Klara Nordell
Jig
 Messmörttjärn
maggot
04‑14
Char
3 fish(es)1.75 kg
105 cm
Rickard Tulldahl
Flertalet mindre rödingar fångades men återutsattes på grund av att dom mätte knappt över 20cm.
Jig
 Messmörtjärn
maggot
04‑13No fish
Ulrika Snell
Jig
04‑13No fish
Viktor Wallström
Jig
04‑13No fish
Viktor Wallström
Jig
 Messmörstjärn
04‑12No fish
Stefan Snell
Jig
 Måns-ers tjärn
04‑11
Char
1 fish(es)300 gr
35 cm
Hans Karlsson
Jig
04‑11
Char
1 fish(es)200 gr
30 cm
Hans Karlsson
Jig Mask
04‑11
Char
2 fish(es)0.75 kg
40 cm
Hans Karlsson
Angling
04‑11
Char
1 fish(es)400 gr
40 cm
Hans Karlsson
Jig
04‑03
Char
1 fish(es)200 gr
30 cm
Jesse Daniel Ljung
Jig
 Messmörtjärn
04‑03No fish
Johan Sundell
Jig
 Messmörtjärn
04‑03No fish
Puls Sverige
Jig
04‑03No fish
Puls Sverige
Jig
04‑03No fish
Puls Sverige
Jig
04‑03
Char
4 fish(es)2 kg
120 cm
Wilhelm Åström
Jig
04‑03
Char
4 fish(es)2 kg
120 cm
Klara Eklund
Jig
04‑03
Char
4 fish(es)2 kg
120 cm
Patrik Eklund
Jig
04‑03No fish
Michael Hjorth
Jig
 Månserstjänene
Balanspirk
04‑02
Char
4 fish(es)1.50 kg
35 cm
Yvonne Eriksson
Jig maggot
 
Char
3 fish(es)500 gr
20 cm
Jig maggot
04‑02No fish
Joel Frisk Carlman
Jig
 Månserstjärn
04‑01
Char
1 fish(es)400 gr
35 cm
Stefan Pettersson
Jig
 Messmörstjärn
maggot
04‑01No fish
Henrik Ljungberg
Jig
04‑01
Char
4 fish(es)2 kg
100 cm
Fredrik Eriksson
Jig
 Messmörsjön
maggot
 
Char
5 fish(es)1.75 kg
85 cm
Jig
 Messmörsjön
maggot
03‑31
Perch
3 fish(es)500 gr
70 cm
Morgan Bygdell
En tappad röding ca 30cm sen 3 abborrar. Fint område i fjällmiljö dock :)
Jig
 Måns Ers..
maggot
03‑29No fish
Jonny Östberg
Jig
 Storbäcktjärn
maggot

 Your cart is empty.