Velens FVOF

 You're currently viewing fishing reports only at Velens fiskevårdsområde. Press HERE to expand the list to the whole region, or HERE to search in the whole of the country.
Start date:
End date:
Select a fish:
Free text:
Fish species: 104 item Perch, 72 item Rainbow trout, 59 item Pike, 11 item Zander, 9 item Roach, 7 item Brown Trout, 7 item Common bleak, 1 item Char and 1 item Common rudd.
DateSpeciesNumber ofstorlek
Name
Details 
2019‑07‑29
Perch
1 fish(es)0.75 kg
Daniel Brolin

840 gram. Mira spinnare

 Röjdälven
2019‑07‑27No fish
Mattias Bergholtz

 Kvarntjärn
2019‑07‑21No fish
Mattias Johansson

 Kvarntjärn o Skamnomtjärn
2019‑07‑17No fish
Hanna Nordén
2019‑07‑17No fish
Martin Hallstensson
2019‑07‑16
Pike
1 fish(es)1 kg
Love Hasslevall

Skräpigt område och dåligt med tillgänglighet runt om tjärnet. Bra tillgänglighet vid bryggan men annars igenväxt. Bryggan sliten och börjat sjunka. Igenväxt vid vindskyddet. Mycket näckrosor

 Kvarntjärn
 
Common bleak
1 fish(es)25 gr

 Kvarntjärn
2019‑07‑15
Pike
1 fish(es)0.75 kg
Johan Hasslevall

 Kvarntjärn
2019‑07‑15
Pike
1 fish(es)2 kg
Albin Holmberg

 Skamnomtjärn
2019‑07‑07No fish
Liam Skanfors

 Velen/Flaten
2019‑07‑07No fish
Tommy Haugen
2019‑06‑21No fish
Tommy Haugen
2019‑06‑16
Brown Trout
3 fish(es)4 kg
Kjell Strøm
2019‑06‑16
Brown Trout
3 fish(es)3 kg
Steinar Olsen
2019‑06‑15
Rainbow trout
1 fish(es)1.25 kg
Mattias Johansson

 Kvarntjärn
2019‑06‑15
Pike
1 fish(es)0.75 kg
Mattias Johansson
Mycket småfisk. Gädda?! I Put & Take-vatten?

 Skamnomtjärn
2019‑06‑12No fish
Jens Ebert

 Kvarntjärn
2019‑06‑11
Rainbow trout
2 fish(es)2.50 kg
Anette Berglund
1 stor 1 liten

 Put and take
2019‑06‑08
Pike
2 fish(es)1.75 kg
Helena Antonsson

 Skamnomtjärn
 
Rainbow trout
1 fish(es)0.75 kg

 Skamnomtjärn
2019‑06‑08
Pike
2 fish(es)1.75 kg
Helena Antonsson

 Skamnomtjärn
 
Rainbow trout
1 fish(es)0.75 kg

 Skamnomtjärn
2019‑06‑08
Pike
2 fish(es)1.75 kg
Helena Antonsson

 Skamnomtjärn
 
Rainbow trout
1 fish(es)0.75 kg

 Skamnomtjärn
2019‑03‑28
Perch
6 fish(es)0.75 kg
Tony Axelsson
Jig
 Örtjärn
maggot
2019‑02‑28No fish
Lennart. Eriksson
Jig
 Kvarntjärn
Shrimp
2019‑02‑10
Pike
1 fish(es)1.25 kg
Mikael Hultin

Mycket vatten. Svårt att gå
Jig
 Velen
 
Perch
1 fish(es)200 gr
Jig
 Velen
 
Perch
5 fish(es)75 gr
Jig
 Velen
2019‑01‑05
Rainbow trout
1 fish(es)1 kg
Erland Linder
Jig
 Kvarntjärn

12345
 Your cart is empty.