Bogens FVOF

Map legend
  Värmlands län / Arvika and Torsby Municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Östmark/Lekvattnet

 Torsby

 Torsby

 Torsby

 Charlottenberg

 Charlottenberg

 Lysvik

 Torsby

 Vitsand/Torsby

 Vitsand/Torsby

Fishing areas nearby Bogens FVOF

Lekvattnets FVO
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Velens fiskevårdsområde
Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl
Vrångsälven m fl tjärnar
Fjällsjön, Öjenässjön mfl
Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se

458700
Issued permits
57300
Catch reports
663
Fishing areas