Bogens FVOF

Bogens FVOF

Map legend
  Värmlands län / Arvika and Torsby municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Mitandersfors, Sweden with boat

 Cottage - Holiday house in Långtjärn, Sweden

Fishing areas nearby Bogens FVOF

Stora Bogtjärnet, Vällen, Borgsjön m fl vatten
Lekvattnets FVO
Treen, Mangen, Trehörningen, mfl
Nyckelvattnet, Gransjön, Backsjön m fl vatten
Nordsjön, Taksjön m fl tjärnar
Velens fiskevårdsområde
Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl

Affiliated fishing areas in Värmlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.