Gimdalens FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Bräcke Municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Gimdalens FVOF

Torringen, Övertjärn, Nedertjärn
Revsundssjöns Turistfiskekort
Rången, Svarttjärnarna m fl vatten
Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl
Gesunden
Revsundsjön (Grimnäslandsomfjärden)
Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.