Hinnsjöns FVO

Hinnsjöns Fiskevårdsområde

Map legend
  Västernorrlands län / Örnsköldsvik municipality.

 Map points

 "Rössjösan" Hinnsjöns badplats

 Drömmebadet

Badplats

 Grillplats

 Grillplats

 Hällan

Vindkydd, eldstad

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats / Vindskydd

 Rastplats Hinnsjön

 Rastplats Åbosjön

Möjlighet att ställa Husvagn

 Ny polygon 73

Fishing areas nearby Hinnsjöns FVO

Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Molidens FVOF
Anundsjön, Moälven, Södra Anundsjöån mfl
Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.
Aspsjön, Torrvattnet, Treviksjön m fl sjöar
Utterån Hädanbergsån m fl sjöar
Västersjön, Kravattnet m fl vatten

Affiliated fishing areas in Västernorrlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.