Hinsen-Logärdens FVOF

Map legend
  Dalarnas län / Falun Municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Rastplats

 Handikappsbrygga

 Rastplats

 Rastplats

 Rastplats

 Vacation cottages

 Svärdsjö, Sweden with panoramic views

 Garpenberg, Sweden with lake view

 Enviken, Sweden with lake view

 Falun, Sweden with sauna

 Svärdsjö, Sweden with sauna

 Falun/Främby udde, Sweden with lake view

 Falun/Främby udde, Sweden with lake view

 Falun/Främby udde, Sweden with lake view

Fishing areas nearby Hinsen-Logärdens FVOF

Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Dalälven, Trylämnet m fl vatten
Lissjön (Hofors)
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Husby-Hedemora FVOF
Vika FVOF

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se