Hinsen-Logärdens FVOF

Map legend
  Dalarnas län / Falun Municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Rastplats

 Handikappsbrygga

 Rastplats

 Rastplats

 Rastplats

Fishing areas nearby Hinsen-Logärdens FVOF

Ryggen, Fäbosjön, Bosjön, Vargsjön mfl
Borgärdesströmmen, Aven samt delar av Seckan.
Lissjön (Hofors)
Tängerströmmen, Lambornsån, Balungen mfl
Husby-Hedemora FVOF
Vika FVOF
Valkalampi, Måcksjö-Ljustjärn, Abborrtjärn, Holmsjö-Ljustjärn, Ritjärn, Jädraån, Lillån

Affiliated fishing areas in Dalarnas län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.