Hörendessjöns FVOF

Hörendessjöns FVOF

Map legend
  Västmanlands län / Sala municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Hörendessjöns FVOF

Labodasjön, Bågen och Olsbennings damm
Snyten, Hällingen
Virsbo FVF
Åmänningen
Nadden, Gnien, Kolbäcksån m fl vatten
Värlingen, Målsjön m fl sjöar
Dalälven (Avesta)

Affiliated fishing areas in Västmanlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.