Klövsjö Skifteslag SFF

Klövsjö Skifteslag

Map legend
  Jämtlands län / Berg municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Klövsjö Skifteslag SFF

Klövsjön, Strömmen, Röjån, mfl
Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde
Fiska i Berg (fiskaiBergkortet)
Svenstaån m fl vatten
Älgsjön, Lilla Nällsjön och Långtjärnen
Ljusnan, Svegssjön m fl vatten
Stortjärnen, Horten m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.