Litsbygden FVOF

Map legend
  Jämtlands län / Östersund Municipality.

 Map points

Fishing areas nearby Litsbygden FVOF

Nedre Hårkan
Hällån-Hållstaån FVOF
Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön
Hårkan
Gåxsjön-Storån
Lövsjöströmmen, Föllingesjön m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.