Mo-Östersjöns FVO

Mo-Östersjöns Fiskevårdsområde

Map legend
  Jämtlands län / Östersund municipality.

 Map points

 Vägbom

Vid fiske i Östersjön, ring 070-5645132 för lån av nyckel.

 Bryggan i Sjör

Här ligger hyrbåtarna

 Båt i Mo

Hyrbåten i Mo

 Båt i Sjör

Hyrbåtar i Sjör

 Vacation cottages

 Cottage - Holiday house in Genvalla, Sweden

Fishing areas nearby Mo-Östersjöns FVO

Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Nedre Hårkan
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten
Långan, Hårkan, Indalsälven
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten

Affiliated fishing areas in Jämtlands län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Your cart is empty.