Växjösjöarnas FVOF

Södra Bergundasjön, Växjösjön mfl

Map legend
  Kronobergs län / Växjö municipality.

 Map points

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Brygga

 Båtramp

Parkering södar sida av vägen.

 Båtramp

Parkering ca 50 m väster om sjösättningsramp.

 Båtramp

Båtramp Vallen med bra parkeringsmöjligheter.

 Båtramp

Båtramp Furutåviken.

 Toalett

Fishing areas nearby Växjösjöarnas FVOF

Helgasjön Växjö
Toftasjön, Yasjön, Skirsjön
Vederslövssjön
Åredasjön, Vikasjön m fl vatten
Helige Å m fl vatten
Innaren
Årydsjön

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.