Stora Bygdeträsket FVOF

Map legend
  Västerbottens län / Skellefteå kommun Municipality.

 Map points

 Vacation cottages

 Robertfors/Umeå, Sweden with sauna

Fishing areas nearby Stora Bygdeträsket FVOF

Skellefteälven, Krångbäcken, Hästbäcken
Skellefteälven (Skelleftå stadskärna)
Tvärträsket och St. Blåbergsträsket
Nedre Bureälven
Byskeälvens FVO Västerbottensdelen
Kamsjöbäcken, Mjösjön, Ristjärnen och Storsandsjön
Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven

Affiliated fishing areas in Västerbottens län
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.